Prozeta´s short talks about Radware – Defence of data centers & applications

Date: October 14, 2021

Time: 10:00 - 10:30

Location: online

Knowledge Base

On Thursday, October 14 at 10:00 a.m. (CEST), Prozeta CTO David Cermak will talk to Radware Sales Engineer Petr Lasek about defending infrastructures, data centers, and applications against threats coming from the Internet.

The webinar will be conducted in Czech.

Register here.

We have chosen the format of short 30-minute interactive webinars, where we would like to gradually discuss key topics in defense against DDoS attacks, botnet attacks, and the protection of web portals.

Prozeta is a partner of Radware for the Czech Republic and the Slovak Republic.

https://us02web.zoom.us/webinar/register/3016329114810/WN_vbfvm0A7Q8WSCchNPAURsw

IN CZECH:

Ve čtvrtek 14. října v 10:00 hodin (CEST) si bude technický ředitel Prozety David Čermák povídat se Sales Engineerem Petrem Lasekem z Radware o možnostech obrany infrastruktur, datových center a aplikací proti hrozbám přicházejícím z internetu.

Zvolili jsme formát krátkých 30minutových interaktivních webinářů, kde bychom postupně rádi probrali klíčová témata v oblastech obrany proti DDoS útokům, botnet útokům a ochrany webových portálů.

Webinář proběhne v češtině.

Registrujte se zde.

Prozeta je partnerem Radware pro Českou a Slovenskou republiku.

Contact Us
Close icon

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Support

Contact details for existing customers.

+420 228 882 121

support@prozeta.eu


Sales

Got a question about our products or services? Please contact us directly.

+420 222 747 923

sales@prozeta.eu

PRO-ZETA a.s.

Address

Tiskařská 257/10

Praha 10, 108 00

Czech Republic

TIN

15891585

VAT

CZ15891585

DPO

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Olga Kalabisová
3S Consulting s.r.o.
Mail: o.kalabisova@3s-consulting.cz

Bank connection - CZK

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

183670014/0300

IBAN

CZ4103000000000183670014

SWIFT

CEKOCZPP

Bank connection - USD

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

235784348/0300

IBAN

CZ6703000000000235784348

SWIFT

CEKOCZPP

Bank connection - EUR

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

277623198/0300

IBAN

CZ2203000000000277623198

SWIFT

CEKOCZPP