Blindspot by Prozeta @ it-sa Expo&Congress 2022

November 3, 2022

Prozeta exhibited at it-sa Expo&Congress (October 25 -27), Europe’s largest IT security trade fair in Nuremberg at the NürnbergMesse. We presented Blindspot – protection against a wide range of DDoS (Distributed Denial of Service) attacks. 

This was Prozeta’s biggest marketing project of the year, in which Prozeta wanted to show itself at its best. At the booth, where you were served coffee and other refreshments, you could not only talk to our security consultants about our product Blindspot, but also walk through a virtual gallery, where you could saturate yourself with art creations in a time loop from the 15th to the 20th century from the State Art Collections in Dresden. Over 60 paintings were transported directly from the Saxon capital to you in Nuremberg. In addition, you could create your own artwork with the help of our artificial intelligence program.

The stand construction phase

Early on Monday morning, the sales, technical and marketing team and the management of Prozeta travelled to Nuremberg, Germany. Together with Xlab, we finished preparing our stand and planned the program for the next three days of the fair.

The expo

The next three days were already marked by the trade fair. It-sa has hosted around 15,000 visitors in previous years and this year was no different. Lots of you came to our booth to learn not only about the Blindspot product but also to see the virtual gallery itself. All three exhibition halls were packed with visitors wanting to learn the latest from the world of cyber security and we were there to help them as much as possible in this regard.

 

 

Special thanks to

On behalf of the company, we would like to thank our partners who helped us to be part of this important event. Namely, Intel Corporation, who was a sponsor for the virtual gallery. SKD (Staatliche Kunstsammlungen Dresden) provided these beautiful works of art. Radware that powers Blindspot. 2FRESH and Buldok Marketing helped us not only with the visual side but also with digital promotion. Xlab helped us create the booth itself.

And last but not least to you, the visitors of our stand and the fair itself.

So thank you all once again and we look forward to next year.

blindspot

Czech:

 

Prozeta vystavovala na největším evropském veletrhu IT bezpečnosti it-sa Expo&Congress v Norimberku, kde představila Blindspot, který poskytuje ochranu proti široké škále útoků typu DDoS (Distributed Denial of Service). Podívat jste se na náš stánek mohli od 25. do  27. října na výstavišti NürnbergMesse. 

Jednalo se o největší marketingový projekt společnosti Prozeta tohoto roku, ve kterém se Prozeta chtěla ukázat v tom nejlepším světě. Na stánku, kde jste si s námi dali kávu a občerstvení, jste si s námi mohli popovídat nejen o našem produktu Blindspot, ale také se projít virtuální galerií, kde jste se nasytili uměleckými výtvory v časové smyčce od 15. do 20. století ze Státních uměleckých sbírek v Drážďanech (SKD). Přes 60 obrazů se virtuálně přeneslo ze saské metropole přímo za vámi do Norimberka. Krom toho jste si mohli vytvořit vlastní umělecké dílo za pomoci našeho programu pracující s umělou intelingencí.

Fáze stavění stánku

V pondělí brzkého rána odcestoval obchodní, technický a marketingový tým spolu s vedením společnosti Prozeta do německého Norimberku. Zde jsme společně se společností Xlab zakončili stavbu stánku a připravili program na následující tři dny veletrhu.

Veletrh

Další tři dny pokračovaly již ve znamení veletrhu. It-sa hostila v předchozích letech okolo 15 000 návštěvníků a letos tomu nebylo jinak. Spousty z vás přišlo za námi na stánek, aby se dozvědělo nejen o produktu Blindspot, ale také se podívat na samotnou virtuální galerii. Všechny tři veletržní haly byly plné návštěvníků, kteří se chtěli dozvědět to nejnovější ze světa kybernetické bezpečnosti a my jim byli co nejvíce v tomto ohledu nápomocni.

Poděkování

Prozeta chce tímto poděkovat našim partnerům, kteří nám pomohli stát se součástí této významné události. Jmenovitě společnosti Intel Corporation, která byla sponzorem virtuální galerie. SKD (Staatliche Kunstsammlungen Dresden), se kterými jsme mohli vystavovat tato nádherná umělecká díla. Radware, který pohání náš produkt. 2FRESH a Buldok Marketing, kteří nám pomohli nejen s vizuální stránkou, ale i se stránkou digitální propagace. Společnosti Xlab, která nám pomohla vytvořit samotný stánek.

A v neposlední řadě právě vám, návštěvníkům našeho stánku a veletrhu samotného.

Ještě jednou tedy děkujeme všem a těšíme se příští rok.

 

Featured Post Image

Contact Us
Close icon

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Support

Contact details for existing customers.

+420 228 882 121

support@prozeta.eu


Sales

Got a question about our products or services? Please contact us directly.

+420 222 747 923

sales@prozeta.eu

PRO-ZETA a.s.

Address

Tiskařská 257/10

Praha 10, 108 00

Czech Republic

TIN

15891585

VAT

CZ15891585

DPO

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Olga Kalabisová
3S Consulting s.r.o.
Mail: o.kalabisova@3s-consulting.cz

Bank connection - CZK

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

183670014/0300

IBAN

CZ4103000000000183670014

SWIFT

CEKOCZPP

Bank connection - USD

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

235784348/0300

IBAN

CZ6703000000000235784348

SWIFT

CEKOCZPP

Bank connection - EUR

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

277623198/0300

IBAN

CZ2203000000000277623198

SWIFT

CEKOCZPP