Krátké rozhovory Prozety na téma CloudFlare – Produkty, technologie a jejich konkrétní užití u zákazníků

Date: June 10, 2021

Time: 10:00 - 10:30

Location: online

Ve čtvrtek 10. června 2021 v 10:00 hodin (CEST) si CTO Prozety David Čermák povídal s Partner Solutions Engineer EMEA Kamillou Amirovou z CloudFlare.

 

Cloudflare je základem pro vaši infrastrukturu, aplikace a týmy. Zabezpečuje spolehlivost externích zdrojů, jako jsou webové stránky, API a aplikace. Chrání také interní zdroje, jako jsou aplikace, týmy a zařízení za bránou firewall. CloudFlare je platforma pro vývoj globálně škálovatelných aplikací.

Diskuze byla o stávajících i nových produktech, nabízených technologiích a jejich konkrétních užitích u zákazníků.

 

Zvolili jsme formát krátkých 30minutových interaktivních webinářů, kde postupně probereme klíčová témata v oblastech bezpečnostních řešení a DDoS ochrany.

 

Webinář proběhl v českém jazyce.

Záznam z webináře:

Contact Us
Close icon

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Support

Contact details for existing customers.

+420 228 882 121

support@prozeta.eu


Sales

Got a question about our products or services? Please contact us directly.

+420 222 747 923

sales@prozeta.eu

PRO-ZETA a.s.

Address

Tiskařská 257/10

Praha 10, 108 00

Czech Republic

TIN

15891585

VAT

CZ15891585

DPO

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Olga Kalabisová
3S Consulting s.r.o.
Mail: o.kalabisova@3s-consulting.cz

Bank connection - CZK

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

183670014/0300

IBAN

CZ4103000000000183670014

SWIFT

CEKOCZPP

Bank connection - USD

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

235784348/0300

IBAN

CZ6703000000000235784348

SWIFT

CEKOCZPP

Bank connection - EUR

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

277623198/0300

IBAN

CZ2203000000000277623198

SWIFT

CEKOCZPP