We were part of the VŠE ŠANCE fair

Date: April 20, 2022

Time: 10:00 - 17:00

Location: Italská 38, 120 00, Praha 3, Česko

Prozeta participated in the career fair ŠANCE, organized by the University of Economics and Business in Prague.

We managed to connect with many talented students of the University of Economics who expressed interest in working at Prozeta, either in technical positions or in administration or sales.

At Prozeta’s booth, they learned from our team leaders about our Tier5 cloud solution and Blindspot cybersecurity products.

There was also great interest in our XensorHub sensory prototype, from which we poured an entire 50-liter keg of delicious raspberry juice for the students.

We look forward to another year of this successful career fair.

 

In Czech:

Prozeta se zúčastnila kariérního veletrhu ŠANCE pořádaného Vysokou školou ekonomickou v Praze.

Podařilo se nám propojit s mnoha talentovanými studenty VŠE, kteří projevili zájem o práci v Prozetě ať už na technických pozicích nebo v administrativě či obchodu.

Na stánku Prozety se od našich team leaderů dozvěděli o cloudovém řešení Tier5 a produktech kybernetické bezpečnosti Blindspot.

Velký zájem byl i o náš senzorický prototyp XensorHub, ze kterého jsme pro studenty vytočili celý 50litrový sud výtečné malinovky.

Těšíme se na další ročník tohoto úspěšného kariérního veletrhu.

Contact Us
Close icon

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Support

Contact details for existing customers.

+420 228 882 121

support@prozeta.eu


Sales

Got a question about our products or services? Please contact us directly.

+420 222 747 923

sales@prozeta.eu

PRO-ZETA a.s.

Address

Tiskařská 257/10

Praha 10, 108 00

Czech Republic

TIN

15891585

VAT

CZ15891585

DPO

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Olga Kalabisová
3S Consulting s.r.o.
Mail: o.kalabisova@3s-consulting.cz

Bank connection - CZK

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

183670014/0300

IBAN

CZ4103000000000183670014

SWIFT

CEKOCZPP

Bank connection - USD

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

235784348/0300

IBAN

CZ6703000000000235784348

SWIFT

CEKOCZPP

Bank connection - EUR

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

277623198/0300

IBAN

CZ2203000000000277623198

SWIFT

CEKOCZPP