Politika společnosti PROZETA

PS01: Politika společnosti PROZETA (CZ)

PRO-ZETA a.s. působí na telekomunikačním trhu od roku 1991 (do 03/2012 spol. s r.o.). Současnou prioritou společnosti je obchod s IT technologiemi, vývoj technologií pro šíření multimediálního obsahu, software pro monitoring a diagnostiku, technologií pro IPTV, DVB-C a komplexní budování vysokokapacitních datových center.

Společnost má několik divizí, které spolu úzce spolupracují – divizi distribuce hardware, divizi infrastrukturních služeb a divizi IoT.

V rámci distribuce hardware se zaměřujeme na specializované produkty pro poskytovatele IP služeb – data centra, akcelerace služeb, síťová bezpečnost, páteřní technologie
a přístupové technologie. Zastupujeme společnost Arista Networks ve 29 zemích střední a východní Evropy jako primární distributor. Společnost dále spolupracuje s mnoha výrobci optických komponent a příslušenství pro datová centra. Tím jsme schopni zajistit dodávky ucelených řešení na klíč dle požadavků klientů. Společnost disponuje vlastními moderními skladovacími prostory s vysokou úrovní zabezpečení.

Divize infrastrukturních služeb provozuje služby v 6 zemích a 15 datacentrech v regionu střední Evropy a v Asii. Nabídka služeb sahá od transportních služeb VPN/EoMPLS, kolokace
a poskytování IP služeb přes služby virtualizace, HPC až po plně outsourcované služby virtuálních infrastruktur, managed backup či disaster recovery služeb.

V rámci těchto služeb má společnost PRO-ZETA řadu špičkových partnerů pro zajištění technologické i provozní infrastruktury a pro mnoho z nich je důležitým partnerem pro servisní činnost u jejich zákazníků v námi pokrývaném regionu.

V současné době má společnost klienty v třiceti zemích světa. Sídlo společnosti je v Praze.

Jsme si vědomi, že ustálenou vysokou kvalitu můžeme dosáhnout pouze s takovou politikou kvality, která se týká veškerých aktivit naší společnosti, tak i všech jejích zaměstnanců. Uspokojování potřeb našich zákazníků je trvalou součástí každodenní práce.

1. Kvalita

Kvalita je v naší společnosti na prvním místě. Její zárukou jsou mimo jiné renomovaní partneři. Kvalita je podmíněna kvalifikací a iniciativním přístupem našich zaměstnanců. Uvědomujeme si, že kvalita všech procesů v naší společnosti rozhoduje o naší budoucnosti, proto se snažíme poskytovat našim zákazníkům dokonalé služby.

2. Respektování zákazníka

Naše služby a produkty dodáváme v požadované kvalitě a dohodnutých termínech. Se všemi našimi zákazníky udržujeme velice úzké vztahy, na základě nichž jsme schopni pružně reagovat na všechny jejich požadavky, potřeby a očekávání.

3. Hospodárnost a efektivita

S našimi dodavateli rozvíjíme spolupráci na úrovni partnerských vztahů. Přijímáme taková opatření, která nám umožňují snižovat náklady a zamezit všem formám nehospodárnosti, především v oblasti úspory energie, nasazením technologií s významným faktorem úspory spotřeby, např. ve spolupráci s technologiemi ARISTA.

4. Spolupracovníci

Vážíme si tvořivých a profesionálně zdatných zaměstnanců a spolupracovníků, kteří jsou ochotni se dále vzdělávat ve svém oboru. Snažíme se je stále motivovat k produktivní a dobře odvedené práci, a tím vytvářet předpoklady pro neustálé zlepšování spokojenosti našich zákazníků. U klíčových pracovníků podporujeme jejich trvalý rozvoj, a to jak v jejich odborné způsobilosti, tak i ve znalostech v oblasti řízení, komunikace a týmové práce.

5. Bezpečnost informací

Účelem implementace systému bezpečnosti informací je zajištění tzv. business continuity
v naší společnosti, minimalizace škodných rizik formou prevence vzniku bezpečnostních incidentů a formou redukce jejich dopadů dovnitř společnosti, ve směru k našim zákazníkům
a zainteresovaným třetím stranám, dále ochrana informačních aktiv společnosti proti všem interním, externím, cíleným nebo náhodným bezpečnostním incidentům a redukci dopadů při jejich případném vzniku na únosnou mez, ochrana informací proti neautorizovanému přístupu, zajištění důvěrnosti informací, důsledná péče o integritu informací, důsledná péče o dostupnost informací v business procesech, přijetí a důsledná aplikace opatření vyplývající z legislativy, která se vztahuje na chod společnosti, vytvoření business continuity plánu. Poté trvalá údržba a testování na aktuálnost rozhodujících podmínek, zajištění pravidelných školení o bezpečnosti informací pro všechny zaměstnance, reportování všech aktuálních, popřípadě
i předpokládaných bezpečnostních incidentů odpovědné osobě s následnou pečlivou analýzou.

Politika integrovaného systému je ve společnosti vydána jako samostatný dokument a jsou s ní seznámeni všichni zaměstnanci.

 

Contact Us
Close icon

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Support

Contact details for existing customers.

+420 228 882 121

support@prozeta.eu


Sales

Got a question about our products or services? Please contact us directly.

+420 222 747 923

sales@prozeta.eu

PRO-ZETA a.s.

Address

Tiskařská 257/10

Praha 10, 108 00

Czech Republic

TIN

15891585

VAT

CZ15891585

DPO

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Olga Kalabisová
3S Consulting s.r.o.
Mail: o.kalabisova@3s-consulting.cz

Bank connection - CZK

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

183670014/0300

IBAN

CZ4103000000000183670014

SWIFT

CEKOCZPP

Bank connection - USD

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

235784348/0300

IBAN

CZ6703000000000235784348

SWIFT

CEKOCZPP

Bank connection - EUR

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

277623198/0300

IBAN

CZ2203000000000277623198

SWIFT

CEKOCZPP