Modern Network Telemetry – CloudVision Portal

June 18, 2020

Let´s explore the future of sophisticated network monitoring.

Is it even possible to monitor all the network variables in real-time?

Read about it in the article published at www.systemonline.cz.

Featured Post Image

Moderní telemetrie sítě – CloudVision Portal

Pojďme prozkoumat možnosti budoucnosti monitorování komplexních sítí. Je vůbec možné mít přehled o dění v síti v reálném čase?  

Bez sítě se neobejde žádná firma

Síťová infrastruktura je dnes nedílnou součástí každé firmy. Stabilita a bezvýpadkový provoz sítě je proto klíčovým a kritickým faktorem. Týká se nejen poskytovatelů ICT služeb, ale provozovatelů sítí všech firem působících v jakémkoliv oboru. Na stabilitě síťových služeb se podílí jak použité technologie (switche a routery), tak zároveň kvalitní dohled a monitoring. 

Každý provozovatel investuje do monitoringu sítě velké prostředky. Nicméně se zvyšující se komplexností infrastruktury se rapidně zvyšuje i počet monitorovaných hodnot a v mnoha případech se stává monitoring těžkopádný a neaktuální. Standardně se používá SNMP, kde jsou operátoři dohledových center odkázáni na informace, které jsou ze všech prvků sítě poskytovány na vyžádání. Informace o stavech se proto stávají neaktuální a v reálném čase se v síti odehrávají i jiné události a případný problém je identifikován až dlouho poté, co nastal. 

Revoluční přístup k monitoringu sítě

Je dnes vůbec možné mít přehled o dění v síti v reálném čase? Ano, je, protože společnost Arista Networks nabízí svým zákazníkům nový a inovativní přístup a zároveň řešení, které pomůže předcházet provozním problémům. Aktivní prvky sítě Arista o svých stavech informují způsobem nazývaným „State Streaming“ a definují nový standard monitoringu sítě nazývaný “Streaming Telemetry”. Jednotlivé prvky nečekají na dotaz kolektoru stavových nebo dohledových informací, ale proaktivně informují dohledový systém o jakékoliv změně stavu jak control plane, tak i z data plane. 

Jak funguje Streaming Telemetry? 

Podívejme se na jednoduchý princip state streamingu, který nezahltí síť přebytečnými daty. Operační systém switchů Arista EOS (Extensible Operating System) je unikátní v tom, že stavy všech procesů jsou uloženy v jedné centrální databázi. To umožňuje každému aktivnímu prvku v síti odesílat pouze informace o změně stavu. Není tedy nutné odesílat pokaždé kompletní sadu monitorovaných informací, a dohled robustních sítí tak přestává být těžkopádný. Tato funkcionalita funguje ve všech produktových řadách switchů Arista. Tyto informace jsou k dispozici na každém síťovém prvku a shodné telemetrické funkce jsou dostupné na celé síti uživatele. Navíc na všech prvcích sítě lze provozovat totožnou verzi operačního systému, což je z pohledu správy nesporná výhoda.

Kde se na data podívám? 

Společnost Arista Networks vyvinula produkt CloudVision Portal pro centrální správu switchů z jednoho místa. CloudVision prostřednictvím svojí centrální databáze zná stavové informace ze systémových databází všech switchů v síti. Tato vlastnost nabízí naprosto revoluční přístup ke správě a monitoringu celé sítě. Každý prvek v síti může být z jednoho místa konfigurován. Veškeré konfigurační změny lze naplánovat v čase a jednotlivé konfigurační sety je možné aplikovat v libovolném pořadí. V případě nasazení chybné konfigurace je zde možnost rychlého návratu do předchozího stavu. CloudVision díky znalosti kompletních informací o všech prvcích, včetně jejich konfigurací, nabízí vizualizaci reálné topologie sítě. Z jednoho místa lze tedy sledovat provoz celé sítě. 

CloudVision Portal jako komplexní dohledové centrum

Jak už bylo zmíněno, všechny prvky sítě odesílají změny stavových informací do CloudVision. Jak s daty mohu pracovat? Administrátoři sítě mohou sledovat veškeré dění v reálném čase. Monitorovací dashboard je libovolně modifikovatelný a je možné přidávat parametry, které právě chceme sledovat. Je tak možno v reálném čase v jedné tabulce monitorovat výkonnostní informace jednotlivých zařízení (vytížení procesoru, obsazení paměti atp.), ve druhé tabulce sledovat využití bufferů na portech a v další například počet BGP záznamů v routovacích tabulkách jednotlivých switchů nebo monitorovat parametry optických transceiverů. Jelikož jsou všechny informace uloženy v databázi, je tak zaznamenána kompletní historie všech událostí v síti, a stejně tak historie všech provedených změn. Pomocí rychle dostupné časové osy může administrátor snadno nahlédnout do jakéhokoliv okamžiku v historii a porovnat všechny sledované parametry se současnými. To je užitečné především při řešení a analýze problémů, které v síti nastaly. Všechna data jsou tak zobrazena v souvislostech, a proto jejich analýza velmi rychle odhalí příčiny případného problému. 

Informace v reálném čase umožňují být krok napřed

Streaming Telemetry umožňuje sledovat vše v reálném čase. V případě tradičního způsobu monitoringu pomocí SNMP nebývají data aktuální. Je to způsobeno tím, že data jsou čtena v pravidelných časových intervalech. Je nutné vždy načíst celou sadu sledovaných dat, a to mnohdy významně ovlivňuje i výkonnostní parametry jednotlivých aktivních prvků sítě. Často také není možné monitorovat celou síťovou infrastrukturu pomocí shodné sady parametrů. Je ale tedy nutné mít informace v reálném čase? 

Výhodou telemetrie v reálném čase je možnost okamžité reakce na jakékoliv nastalé události. Administrátoři tak mohou pomocí CloudVision Portal sestavit nepřeberné množství hraničních parametrů. Pokud je některého dosaženo, je okamžitě vyvolána akce podle závažnosti jednotlivé události. CloudVision může pouze reportovat výstrahu nebo provést přednastavené konfigurační změny sítě tak, aby bylo hrozícímu problému do budoucna zabráněno, a nebyla tak ohrožena stabilita a dostupnost jak síťové infrastruktury, tak provozovaných služeb. I v tomto případě jsou všechny alarmy a provedené reakce na vzniklé události uloženy do historie, a administrátor má tedy opět kompletní přehled o všem, co v síti nastalo. 

Arista Networks

Společnost Arista Networks je průkopníkem softwarově řízených kognitivních cloudů pro prostředí velkých datových center a rozsáhlých podnikových sítí. Oceňované platformy společnosti redefinují a přinášejí dostupnost, agilitu, automatizaci, analytiku a zabezpečení. Společnost Arista již celosvětově dodala více než 20 milionů síťových portů vybavených pokročilým síťovým operačním systémem EOS (Extensible Operating System) a CloudVision. Arista se hlásí k otevřeným standardům napříč privátními, veřejnými a hybridními cloudy a její produkty jsou podporovány celosvětově jak napřímo, tak skrze síť partnerů.

Prozeta

Prozeta je přední česká technologická společnost působící v regionech EMEA a CIS. Prozeta se již více než 25 let věnuje službám v oblastech telekomunikací, IoT, datových center a cloudu. Prozeta je distributorem Arista Networks pro 29 zemí střední a východní Evropy a Asie, partnerem Intel a držitelem certifikátu řízení kvality ISO 9001 a certifikátu ISO 27001 pro bezpečnost informací. Prozeta jako jedna z mála technologických firem kombinuje expertní znalosti v oblasti síťového hardware s budováním telekomunikační infrastruktury a provozem služeb.

Článek vyšel 18. 6. 2020 na www.systemonline.cz.

Contact Us
Close icon

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Support

Contact details for existing customers.

+420 228 882 121

support@prozeta.eu


Sales

Got a question about our products or services? Please contact us directly.

+420 222 747 923

sales@prozeta.eu

PRO-ZETA a.s.

Address

Tiskařská 257/10

Praha 10, 108 00

Czech Republic

TIN

15891585

VAT

CZ15891585

DPO

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Olga Kalabisová
3S Consulting s.r.o.
Mail: o.kalabisova@3s-consulting.cz

Bank connection - CZK

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

183670014/0300

IBAN

CZ4103000000000183670014

SWIFT

CEKOCZPP

Bank connection - USD

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

235784348/0300

IBAN

CZ6703000000000235784348

SWIFT

CEKOCZPP

Bank connection - EUR

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

277623198/0300

IBAN

CZ2203000000000277623198

SWIFT

CEKOCZPP