Participation in 22nd Galla Business Session in Dubai

February 2, 2022

At the invitation of the Czech Business Council in Dubai, Prozeta Middle East FZCO and PRO-ZETA a.s. from Prague participated in the 22nd CBC Galla Business Session of Czech companies in Dubai, which took place on January 24th.

Featured Post Image

This meeting was also attended by a delegation of the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic led by the Minister of Industry and Trade of the Czech Republic Ing. Jozef Sikela. The topics discussed were smart cities and experience in doing business in the United Arab Emirates. PRO-ZETA a.s. was represented by CEO Jiri Purs and Prozeta Middle East FZCO by CEO David Cermak.

During the second panel, “City for the Future and Technology”, David Cermak gave a lecture on the need for collaboration between companies in the development of innovations, on the competitiveness of the Czech Republic, the EU and the UAE and was also interviewed by Dubai TV. In subsequent interviews, both representatives of “Prozetas” briefed the Minister and members of the delegation on their experience of doing business in the UAE. The Ambassador of the Czech Republic to the UAE, Mr. Jiri Slavik, and the Commercial Counselor of the Czech Embassy in Abu Dhabi also participated in the meeting and interviews. 

Prague-based PRO-ZETA a.s. cooperates in the UAE with its sister company Prozeta Middle East FZCO based in the high-tech area of Dubai Silicon Oasis. Its clients include telecommunications and technology companies, banks, government institutions from the UAE, KSA, and European and Asian companies. 

According to Pavel Foubik, President of the Czech Business Council in Dubai, the Czech delegation in Dubai is a vital component of Czech business in Dubai. “This delegation is extremely strong; I don’t remember there being so many important people in one room. Lots of business partners, company representatives, and government officials that we know and see primarily on TV. They are here today, and we are extremely proud,” Foubik said in an Instagram interview.

 

In Czech:

Prozeta na 22. zasedání Galla Business Session českých firem v Dubaji

Na pozvání Czech Business Council v Dubaji se společnost Prozeta Middle East FZCO ve spolupráci s pražskou PRO-ZETA a.s. zúčastnila 22. zasedání českých společností v Dubaji, které proběhlo 24. ledna. Tohoto jednání se rovněž zúčastnila delegace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR vedená ministrem průmyslu a obchodu ČR Ing. Jozefem Síkelou. Diskutovanými tématy byly problematika smart cities a zkušenosti s podnikáním ve Spojených arabských emirátech. PRO-ZETU a.s. zastupovali CEO Jiří Purš a Prozetu Middle East FZCO CEO David Čermák.

David Čermák v rámci druhého panelu „Město budoucnosti a technologie“ přednášel o nutnosti spolupráce firem při vývoji inovací, o konkurenceschopnosti ČR, EU a SAE a rovněž poskytl rozhovor dubajské televizi. Oba zástupci „Prozet“ v následných rozhovorech seznámili pana ministra a členy delegace se svými zkušenostmi s podnikáním v SAE. Jednání a rozhovorů se zúčastnil rovněž velvyslanec ČR v SAE Jiří Slavík a obchodní rada ambasády ČR v Abú Dhabí. 

Pražská PRO-ZETA a.s. spolupracuje v SAE se sesterskou společností Prozeta Middle East FZCO sídlící ve špičkové technologické oblasti Dubai Silicon Oasis. Mezi její klienty patří telekomunikační a technologické společnosti, banky, státní instituce ze SAE, KSA a také evropské a asijské společnosti. 

Podle Pavla Foubíka, prezidenta Czech Business Council v Dubaji, je česká delegace v Dubaji silnou složkou českého podnikání v Dubaji. „Tato delegace je nesmírně silná, nepamatuji si, že by tady bylo tolik důležitých lidí v jedné místnosti. Spousty obchodních partnerů, zástupců firem a vládních představitelů, které známe a vídáme primárně v televizi. Ti jsou dnes tady a my jsme nesmírně pyšní,“ prohlásil Foubík v rozhovoru na Instagramu.

 

 

Contact Us
Close icon

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Support

Contact details for existing customers.

+420 228 882 121

support@prozeta.eu


Sales

Got a question about our products or services? Please contact us directly.

+420 222 747 923

sales@prozeta.eu

PRO-ZETA a.s.

Address

Tiskařská 257/10

Praha 10, 108 00

Czech Republic

TIN

15891585

VAT

CZ15891585

DPO

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Olga Kalabisová
3S Consulting s.r.o.
Mail: o.kalabisova@3s-consulting.cz

Bank connection - CZK

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

183670014/0300

IBAN

CZ4103000000000183670014

SWIFT

CEKOCZPP

Bank connection - USD

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

235784348/0300

IBAN

CZ6703000000000235784348

SWIFT

CEKOCZPP

Bank connection - EUR

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

277623198/0300

IBAN

CZ2203000000000277623198

SWIFT

CEKOCZPP