Prozeta brings VoD streaming of the One World Film Festival for the second year

March 2, 2022

Prozeta has become the Online Partner of the One World International Human Rights Documentary Film Festival organized by the non-governmental, non-profit organization People in Need, as it did last year. This year, the festival will take place in cinemas in Prague and 24 other cities across the Czech Republic and online, thanks to Prozeta’s streaming VoD (Video on Demand) platform QuickMedia.

The streaming platform “One World Online” features the best films from the last 11 festival years. In addition, from 3 to 17 April, you will be able to watch the 20 most exciting movies of this festival year.

The theme of the festival, “Journeys of Freedom”, highlights how easily the path of freedom can become a path leading to oppression, unfreedom, and subjugation. The festival will present documentaries from countries with undemocratic regimes where minority rights are suppressed, and will also feature stories of people fighting for freedom and democracy.

“The streaming VoD platform will allow visitors, who for whatever reason cannot physically make it to the cinemas, to watch the films from the comfort of their homes. VoD streaming thus brings the freedom to choose the format in which you can watch selected interesting documentaries,” says David Čermák, Prozeta’s technical director.

QuickMedia is a cloud service that combines the management and distribution of content and the possibility of its monetization, i.e., charging viewers. Thanks to its high flexibility and scalability, it provides clients with the opportunity to quickly and easily create a comprehensive online video platform with support for all common types of video content – Video on Demand, live broadcast, and linear television. Worldwide content delivery is provided through global CDNs and cloud services, allowing you to seamlessly deliver high-quality video to any device anywhere in the world. QuickMedia also supports the latest DRM standards and provides security against content theft verified by Hollywood studios. It is popular with bloggers and small video content providers to multinational companies.

About Prozeta

Prozeta is a strategic partner of customers that treat their IT operations as business-critical. Customers from more than 20 countries rely on our products and engineering support. We serve a vast number of customers from e-commerce, video-content platforms, governments, ISVs, ISPs, cloud providers, and many others.

What engages our customers with us is our ability to leverage our 30 years of experience and R&D capabilities to differentiate and tailor services to specific customers’ needs no matter what they are. We specialize in state-of-the-art data center technologies and IoT. We deliver customized IoT solutions, OpenStack-based private clouds, software-defined storage solutions, video delivery platforms, next-generation networking products, and other relevant products.

Prozeta is a distributor of Arista Networks for the Czech Republic and the Slovak Republic and 27 countries in Central and Eastern Europe and Asia.

Media contact: marketing@prozeta.eu

In Czech:

Prozeta již druhým rokem přináší VoD streaming filmového festivalu Jeden svět

Prozeta se stejně jako loni stala online partnerem Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět pořádaného nevládní neziskovou organizací Člověk v tísni. Tento rok bude festival probíhat jak v kinech v Praze a 24 dalších městech, tak i online, a to díky streamovací VoD (Video on Demand) platformě QuickMedia společnosti Prozeta.

Na streamovací platformě „Jeden svět online“ najdete nejlepší filmy z posledních 11 ročníků festivalu Jeden svět. Navíc zde od 3. do 17. dubna budete moci zhlédnout 20 nejvíce strhujících filmů letošního ročníku.

Téma tohoto ročníku „Cesty svobody“ poukazuje na fakt, jak jednoduše se může z cesty svobody stát cesta vedoucí k utlačování, nesvobodě a podrobení. Festival představí dokumenty ze zemí s nedemokratickými režimy, ve kterých dochází k potlačování práv menšin, a přinese také příběhy lidí bojujících za svobodu a demokracii.

„Streamovací VoD platforma umožní návštěvníkům, kteří se z jakýchkoliv důvodů na promítání filmů do kin fyzicky nedostanou, sledovat snímky z pohodlí svých domovů. VoD streaming tak přináší svobodnou volbu formátu, jak můžete vybrané zajímavé dokumenty sledovat,” říká David Čermák, technický ředitel Prozety.

QuickMedia je cloudová služba, která kombinuje správu a distribuci obsahu a možnosti jeho monetizace – tedy zpoplatnění divákům. Díky vysoké flexibilitě a škálovatelnosti poskytuje klientům příležitost rychle a snadno vytvořit komplexní online video platformu s podporou všech běžných typů videoobsahu – Video on Demand, živé vysílání i lineární televizní vysílání. Doručování obsahu po celém světě je zajištěno prostřednictvím globálních sítí CDN a cloudových služeb. To umožňuje plynule dodávat vysoce kvalitní video do jakéhokoliv zařízení kdekoliv na světě. QuickMedia také podporuje nejnovější standardy DRM a poskytuje zabezpečení proti krádeži obsahu ověřené hollywoodskými studii. Oblibu si nachází u blogerů a malých poskytovatelů video obsahu až po nadnárodní společnosti.

Prozeta

Prozeta je strategickým partnerem zákazníků, kteří považují IT za kritickou součást svých aktivit. Zákazníci z více než 20 zemí spoléhají na její produkty a technickou podporu. Řešení poskytuje klientům z mnoha oblastí, jakými jsou e-commerce, platformy pro videoobsah, banky, ISV, poskytovatelé internetových a cloudových služeb a mnoho dalších. Prozeta využívá 30 let zkušeností, vlastního výzkumu a vývoje k odlišení služeb a jejich přizpůsobení potřebám jednotlivých zákazníků. Specializací společnosti je integrace nejmodernějších technologií datových center a vývoj IoT. Na míru dodává řešení služeb privátních cloudů založených na platformě OpenStack a řešení softwarově definovaných úložišť BlackStor.

Více informací: marketing@prozeta.eu

 

 

 

Featured Post Image

Contact Us
Close icon

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Support

Contact details for existing customers.

+420 228 882 121

support@prozeta.eu


Sales

Got a question about our products or services? Please contact us directly.

+420 222 747 923

sales@prozeta.eu

PRO-ZETA a.s.

Address

Tiskařská 257/10

Praha 10, 108 00

Czech Republic

TIN

15891585

VAT

CZ15891585

DPO

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Olga Kalabisová
3S Consulting s.r.o.
Mail: o.kalabisova@3s-consulting.cz

Bank connection - CZK

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

183670014/0300

IBAN

CZ4103000000000183670014

SWIFT

CEKOCZPP

Bank connection - USD

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

235784348/0300

IBAN

CZ6703000000000235784348

SWIFT

CEKOCZPP

Bank connection - EUR

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

277623198/0300

IBAN

CZ2203000000000277623198

SWIFT

CEKOCZPP