India launches its “Netflix”

May 4, 2022

The National Film Development Corporation of India (NFDC) has been established by the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India to promote and organize the effective development of the Indian film industry. With this objective and in an effort to promote Indian culture through cinema, help the growth of Indian cinema and gain global recognition for it, the NFDC, in collaboration with Prozeta, has created a streaming Video-on-Demand (VoD) platform, Cinemas of India.

With its VoD streaming platform QuickMedia, Prozeta has transformed this original platform, launched in 2012, into a premium quality product comparable to the best global VoD streaming platforms. Thus, on the night of Tuesday to Wednesday, May 4, the upgraded platform was launched with a complete website redesign and new features. Viewers can, for example, donate subscriptions, select multiple subtitles and soundtracks, launch up to three accounts under one main account, add a movie to their list, chat with a bot, set dark and light modes, like their favorite movie, share their opinions on a movie on social media, or get recommendations to watch another movie based on their preferences. Institutional subscriptions are available for public institutions such as schools or offices at discounted prices or completely free. The web platform is of course fully responsive.

The online platform Cinemas of India (www.cinemasofindia.com) allows viewers to watch Indian films in 21 regional languages, breaking down geographical, social, and intercultural barriers. For example, the film Gandhi is available in 8 different Indian languages. In addition, films can be viewed at symbolic prices, thus attracting more and more viewers to Indian films and inspiring emerging Indian cinematic talent.

Over the years, NFDC has worked with some of India’s most acclaimed filmmakers such as Satyajit Ray, Mira Nair, Aparna Sen, Shyam Benegal, Govind Nihalani, Mrinal Sen, Richard Attenborough, Adoor Gopalkrishnan, and Ketan Mehta.

QuickMedia is a cloud-based service that combines content management and distribution with monetization options – i.e., charging viewers. With its high flexibility and scalability, it provides clients with the opportunity to quickly and easily build a comprehensive online video platform supporting all common types of video content – Video on Demand, live streaming, and linear TV. Content delivery around the world is provided via global CDNs and cloud services. This enables seamless delivery of high-quality video to any device anywhere in the world. Thanks to the LL-HLS format and a robust infrastructure operated directly by Prozeta, live streams are delivered to end-users with a latency of less than 3 seconds. QuickMedia also supports the latest DRM standards and provides security against content theft proven by Hollywood studios. It is popular with bloggers and small video content providers to multinational companies.

Media Contact: marketing@prozeta.eu

 

IN CZECH:

Indie spustila svůj „Netflix“

Indická národní společnost pro rozvoj filmu NFDC (National Film Development Corporation of India) byla založena Ministerstvem informací a vysílání indické vlády s cílem podporovat a organizovat efektivní rozvoj indického filmového průmyslu. S tímto záměrem a snahou propagovat indickou kulturu prostřednictvím kinematografie, napomáhat růstu indické kinematografie a získat pro ni celosvětové uznání vytvořilo NFDC ve spolupráci se společností Prozeta streamovací Video-on-Demand (VoD) platformu Cinemas of India.

Společnost Prozeta pomocí své VoD streamovací platformy QuickMedia přetvořila tuto původní platformu, spuštěnou v roce 2012, na produkt špičkové kvality srovnatelný s těmi nejlepšími globálními VoD streamovacími platformami. V noci z úterý na středu tak byla spuštěna upgradovaná platforma s kompletním redesignem webu a novými funkcemi. Diváci tak mohou např. darovat předplatné, vybírat více titulků a zvukových stop, spustit až tři účty pod jedním hlavním účtem, přidat film do svého seznamu, chatovat s robotem, nastavit tmavý a světlý režim, lajkovat oblíbený film, sdílet své názory na film na sociálních sítích či získat doporučení na zhlédnutí dalšího filmu dle jejich preferencí. Pro veřejné instituce, jako jsou školy či úřady, je k dispozici institucionální předplatné za zvýhodněné ceny či úplně zdarma. Webová platforma je samozřejmě plně responzivní.

Onlinová platforma Cinemas of India (www.cinemasofindia.com) umožňuje divákům sledovat indické filmy ve 21 regionálních jazycích, čímž boří geografické, sociální a mezikulturní bariéry. Film Gandhi je např. k dispozici v 8 různých indických jazycích. Filmy mohou navíc zájemci zhlédnout za symbolické ceny, a tak si indické filmy získávají stále více diváků a jsou též inspirací pro začínající indické talenty v oblasti kinematografie.

V průběhu let NFDC spolupracovalo s některými z nejuznávanějších indických filmařů, jakými jsou Satyajit Ray, Mira Nair, Aparna Sen, Shyam Benegal, Govind Nihalani, Mrinal Sen, Richard Attenborogh, Adoor Gopalkrishnan a Ketan Mehta.

QuickMedia je cloudová služba, která kombinuje správu a distribuci obsahu a možnosti jeho monetizace – tedy zpoplatnění divákům. Díky vysoké flexibilitě a škálovatelnosti poskytuje klientům příležitost rychle a snadno vytvořit komplexní online video platformu s podporou všech běžných typů videoobsahu – Video on Demand, živé vysílání i lineární televizní vysílání. Doručování obsahu po celém světě je zajištěno prostřednictvím globálních sítí CDN a cloudových služeb. To umožňuje plynule dodávat vysoce kvalitní video do jakéhokoliv zařízení kdekoliv na světě. Díky formátu LL-HLS a robustní infrastruktuře provozované přímo Prozetou jsou živé streamy doručovány koncovým uživatelům s latencí do 3 vteřin. QuickMedia také podporuje nejnovější standardy DRM a poskytuje zabezpečení proti krádeži obsahu ověřené hollywoodskými studii. Oblibu si nachází u blogerů a malých poskytovatelů video obsahu až po nadnárodní společnosti.

Kontakt pro média: marketing@prozeta.eu

Featured Post Image

Contact Us
Close icon

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Support

Contact details for existing customers.

+420 228 882 121

support@prozeta.eu


Sales

Got a question about our products or services? Please contact us directly.

+420 222 747 923

sales@prozeta.eu

PRO-ZETA a.s.

Address

Tiskařská 257/10

Praha 10, 108 00

Czech Republic

TIN

15891585

VAT

CZ15891585

DPO

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Olga Kalabisová
3S Consulting s.r.o.
Mail: o.kalabisova@3s-consulting.cz

Bank connection - CZK

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

183670014/0300

IBAN

CZ4103000000000183670014

SWIFT

CEKOCZPP

Bank connection - USD

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

235784348/0300

IBAN

CZ6703000000000235784348

SWIFT

CEKOCZPP

Bank connection - EUR

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

277623198/0300

IBAN

CZ2203000000000277623198

SWIFT

CEKOCZPP