Prozeta supports the biggest project to promote Czech art abroad – Czech Season in Dresden

June 23, 2022

Prozeta has become the general partner of the Czech Season in Dresden.

On the occasion of the Czech Presidency of the Council of the European Union, the Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD), together with the Czech-German Fund for the Future and in cooperation with project partners from the Czech Republic and Germany, are organizing an art festival from 24 June to 31 December 2022 called “All Power to the Imagination! Czech Season in Dresden“.

When asked why Prozeta has become a partner of the Czech Season, its board member Jiri Purs said: “Prozeta supports the mutual inspiration of the world of art and the world of new technologies and lets the visual arts, in particular, influence its employees during their work, so that the corridors and offices of the company are filled with works by important Czech artists. For Prozeta, it has been honour to become a general partner of the Czech Season in Dresden 2022 and to use its technology to participate in the interactive art communication space Hybrid Bridge.”

The Czech Season is a program-driven, diverse arts festival aiming to present Czech visual, verbal, and performing arts on the international stage in five content-related formats. You can look forward to leading personalities of the contemporary Czech art scene and emerging artists.

Prozeta would like to invite you to the opening ceremony of the Czech Season, which will take place this Friday, 24 June at 1 pm in conjunction with a sculptural installation in the public space on Georg Treue Square in Dresden with the participation of Marion Ackermann, Director General of SKD, and Jiri Fajt, Chief Curator of the Czech Season and Head of Program and International Affairs of SKD. After the opening, you can see the artworks installed on Georg Treue Square, Brühle Terrace, and other places in Dresden’s Old Town. Stay with us for another open-air program in the afternoon and evening, enjoy dancing, Czech music, and art, and chat with the artists. You can look forward to David Cerny, Milena Dopitova, Michal Gabriel, Kristof Kintera, and Cestmir Suska. Halka Tresnakova and Tomas Jerabek will guide you through the afternoon.

Media contact: marketing@prozeta.eu

 

IN CZECH:

Prozeta podporuje největší projekt k propagaci českého umění v zahraničí – Českou sezónu v Drážďanech

 

Prozeta se stala generálním partnerem České sezóny v Drážďanech.

U příležitosti českého předsednictví v Radě EU v roce 2022 pořádají Státní umělecké sbírky Drážďany (SKD) společně s Česko-německým fondem budoucnosti a ve spolupráci s projektovými partnery z České republiky a Německa v období od 24. června do 31. prosince 2022 umělecký festival s názvem „Všechnu moc imaginaci! Česká sezóna v Drážďanech“.

Na otázku, proč se Prozeta stala partnerem České sezóny, odpověděl její člen správní rady Mgr. Jiří Purš: „Prozeta podporuje vzájemnou inspiraci světa umění a světa nových technologií a nechává především výtvarné umění působit i na své zaměstnance během jejich práce, a tak se na chodbách a v kancelářích firmy střídají díla významných českých autorů. Pro Prozetu tak bylo naprostou samozřejmostí a ctí stát se generálním partnerem České sezóny v Drážďanech 2022 a zapojit se svými technologiemi také do interaktivního uměleckého komunikačního prostoru Hybrid Bridge.“

Česká sezóna je programově pestrým festivalem umění, jehož cílem je v pěti obsahově navazujících formátech představit na mezinárodní scéně české výtvarné, slovesné a performativní umění. Těšit se můžete jak na přední osobnosti současné české umělecké scény, tak i na nastupující umělce a umělkyně.

Prozeta vás tímto zve na slavnostní zahájení České sezóny, které proběhne tento pátek 24. června ve 13 hodin ve spojení se sochařskou instalací ve veřejném prostoru na náměstí Georga Treue v Drážďanech za účasti Marion Ackermann, generální ředitelky Státních uměleckých sbírek Drážďany, a Jiřího Fajta, hlavního kurátora České sezóny a Head of Program and International Affairs Státních uměleckých sbírek Drážďany. Po zahájení si můžete prohlédnout umělecká díla instalovaná na náměstí Georga Treue, Brühleho terase a dalších místech drážďanského Starého Města. Zůstaňte s námi rovněž odpoledne a večer při dalším open-air programu, a užijte si tak tanec, českou hudbu a umění a popovídejte si se samotnými umělci. Těšit se můžete na Davida Černého, Milenu Dopitovou, Michala Gabriela, Krištofa Kinteru a Čestmíra Sušku. Odpolednem vás provede Halka Třešňáková a Tomáš Jeřábek.

Kontakt pro média: marketing@prozeta.eu

 

Featured Post Image

Contact Us
Close icon

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Support

Contact details for existing customers.

+420 228 882 121

support@prozeta.eu


Sales

Got a question about our products or services? Please contact us directly.

+420 222 747 923

sales@prozeta.eu

PRO-ZETA a.s.

Address

Tiskařská 257/10

Praha 10, 108 00

Czech Republic

TIN

15891585

VAT

CZ15891585

DPO

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Olga Kalabisová
3S Consulting s.r.o.
Mail: o.kalabisova@3s-consulting.cz

Bank connection - CZK

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

183670014/0300

IBAN

CZ4103000000000183670014

SWIFT

CEKOCZPP

Bank connection - USD

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

235784348/0300

IBAN

CZ6703000000000235784348

SWIFT

CEKOCZPP

Bank connection - EUR

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

277623198/0300

IBAN

CZ2203000000000277623198

SWIFT

CEKOCZPP