Prozeta went to an international conference in Kazakhstan

July 11, 2022

A month ago (4.6.) Prozeta attended an international conference with the representation of the statutory director of Prozeta, Mgr. Jiří Purš and Project Manager and Sales Representative, Stanislav Sorici, at the Kazakh National University Al-Farabi, located in Kazakhstan’s largest city, Almaty.
The topic of cooperation was document archiving security, where Jiří Purš informed about the project of Prozeta and Cilcularo in the field of signature verification and secure document storage.

On the occasion of the visit to Kazakhstan, there was also a meeting with the Deputy of the Ministry of Telecommunications in the capital city of Nur-Sultan (formerly known as Astana), where Prozeta, represented by Jiri Pursh and Stanislav Sorici, presented Prozeta’s Anti-DDoS solution for the B2B market, called Blindspot, and cloud solution for the B2B market, called Tier 5.

At the same time, a meeting was also held with representatives of the City Council and representatives of technology companies where Prozeta was part of, on the topic of “Cooperation and Security”. Prozeta continues to maintain and create new contacts in the central Asia market.

Prozeta se vypravila na mezinárodní konferenci v Kazachstánu

Czech:

Měsíc zpátky (4.6.) se Prozeta zúčastnila mezinárodní konference za zástupu statutárního ředitele Prozety, Mgr. Jiřího Purše, a Project Manager a Sales Representative, Stanislava Soričiho, na Kazašské národní univerzitě Al-Farabi, nacházejícím se v největším městě Kazachstánu, Almaty.
Tématikou spolupráce bylo bezpečnost archivace dokumentů, kde Jiří Purš informoval o projektu společnostech Prozeta a Cilcularo v oblasti ověřování podpisů a bezpečného ukládání dokumentů.

U příležitosti návštěvy v Kazachstánu proběhlo také jednání s náměstkem ministerstva telekomunikací v hlavním městě Nur-Sultan (dřívěji označován, jako Astana), kde Prozeta, za zástupu Jiřího Purše a Stanislava Soričiho, představili Anti-DDoS řešení pro B2B trh společnosti Prozeta, nesoucí název Blindspot, a cloudové řešení pro B2B trh, nesoucí název Tier 5.

Současně také proběhla schůze se zástupci magistrátu města a se zástupci technologických firem, kde byla Prozeta součástí, na téma “Spolupráce a bezpečnost”. Prozeta se i tak nadále snaží udržovat a vytvářet nové kontakty na trhu centrální Asie.

Featured Post Image

Contact Us
Close icon

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Support

Contact details for existing customers.

+420 228 882 121

support@prozeta.eu


Sales

Got a question about our products or services? Please contact us directly.

+420 222 747 923

sales@prozeta.eu

PRO-ZETA a.s.

Address

Tiskařská 257/10

Praha 10, 108 00

Czech Republic

TIN

15891585

VAT

CZ15891585

DPO

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Olga Kalabisová
3S Consulting s.r.o.
Mail: o.kalabisova@3s-consulting.cz

Bank connection - CZK

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

183670014/0300

IBAN

CZ4103000000000183670014

SWIFT

CEKOCZPP

Bank connection - USD

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

235784348/0300

IBAN

CZ6703000000000235784348

SWIFT

CEKOCZPP

Bank connection - EUR

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

277623198/0300

IBAN

CZ2203000000000277623198

SWIFT

CEKOCZPP