Bill Dyrek: Arista Networks – It´s all about quality

March 16, 2022

At Arista, quality is not just one of the most important attributes of our product development and maintenance; it is the foundation built around everything else.

 

Faster, the better? No, quality is the best.

The larger the data center or company, the greater the demand for stable, proven solutions with maximum uptime. Large banks, data centers, data campuses, or carriers – they all rely and can always rely on our services.

Customers appreciate the emphasis on maximum reliability, simplicity, and uncompromising quality. At Arista, quality control is not done by separate teams but by the programmers, coders, engineers, and managers. Everyone is fully accountable for their work, so you can be sure that all Arista services will always work 100%.

The data speaks for itself: 1 operating system version for more than 60 shipping products, over 230,000 security auto-tests per day, and only 54 software field notices in 14 years of EOS – that’s just about four important security notices per year. Such a low warning rate is unique in software products.

Only truly fully functional, carefully designed products that meet the customer’s specific needs reach the customer at Arista. This is also why Arista’s devices and services “just work” and do not need to be updated frequently.

 

Service without compromise

Powerful and completely reliable routers and switches form the basis of the Arista range. There are many model ranges to choose from, but they all have absolute reliability in common.

On each device, you will find EOS – a stable operating system that makes using Arista products easy. Thanks to advanced APIs, you can install just the applications you need to make your infrastructure easier to operate. Arista emphasizes openness; there is no vendor lock-in in EOS, which is part of the brand’s philosophy.

The CloudVision orchestration platform will offer Zero Touch Provisioning through deployment automation, cognitive analytics, network-wide orchestration, compliance management, and various security services. It is the foundation of Arista’s three pillars of network automation: telemetry, orchestration, and provisioning.

 

The quality of Arista with the quality of Prozeta

Prozeta is a distributor of Arista Networks for the Czech Republic and the Slovak Republic. Please do not hesitate to contact us.

 

Watch Bill Dyrek, Systems Engineering Manager at Arista Networks, talk about Arista quality. Check out our previous article if you want more info about Arista Networks’ quality.

IN CZECH:

V Aristě není kvalita jen jednou z klíčových vlastností vývoje a údržby produktů. Je to základ, kolem kterého se odvíjí vše ostatní.

 

Rychle? Raději kvalitně

Čím větší data centrum či firma, tím je větší poptávka po stabilních, ověřených řešeních s maximálním uptimem. Velké banky, data centra, datové kampusy či operátoři – ti všichni se spoléhají a vždy mohou spolehnout na služby Arista Networks.

Zákazníci důraz na maximální spolehlivost, jednoduchost a nekompromisní kvalitu oceňují. V Aristě nedělají kontrolu kvality oddělené týmy, ale sami programátoři, kodéři, inženýři a jejich manažeři. Každý je za svou práci plně zodpovědný, a proto můžete mít jistotu, že všechny služby Aristy budou vždy fungovat na 100 %.

Data mluví sama za sebe: 1 verze operačního systému u více než 60 produktů, přes 230 tisíc bezpečnostních auto-testů každý den a pouze 54 software field notices za 14 let existence EOS – to jsou jen asi 4 důležitá bezpečnostní oznámení ročně. Takto nízká míra varování je v rámci softwarových produktů unikátní.

K zákazníkovi se v Aristě dostanou jen skutečně plně funkční, pečlivě navržené produkty, které uspokojí potřeby zákazníků dle jeho specifických přání. I proto zařízení a služby Aristy „prostě fungují“, a není potřeba je často aktualizovat. Absolutní bezpečnost totiž z kvality vyplývá.

 

Služby bez kompromisů

Základem nabídky Aristy jsou výkonné a zcela spolehlivé routery a switche. Modelových řad je na výběr mnoho, všechny však spojuje naprostá spolehlivost.

Na každém ze zařízení naleznete EOS – stabilní operační systém, který využívání produktů Aristy usnadňuje. Díky pokročilým API můžete instalovat právě ty aplikace, které skutečně potřebujete a které usnadňují provoz infrastruktury. Arista klade důraz na otevřenost, v EOS není žádný vendor lock-in, což je součást filozofie značky.

Orchestrační platforma CloudVision nabídne Zero Touch Provisioning díky automatizaci deploymentu, kognitivní analytiku, celosíťovou orchestraci, compliance management i různé bezpečnostní služby. Je základem tří pilířů síťové automatizace Aristy: telemetrie, orchestrace a provisioningu.

 

Kvalita Aristy s kvalitou Prozety

Prozeta je certifikovaným distributorem Arista Networks pro Českou a Slovenskou republiku. Neváhejte se proto na nás obrátit.

 

Poslechněte si Billa Dyreka, System Engineering Managera z Arista Networks, hovořit o kvalitě Aristy. Pro více informací o kvalitě Arista Networks se dočtete v předešlém článku “Arista Networks: kvalita bez kompromisů“.

Featured Post Image

Contact Us
Close icon

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Support

Contact details for existing customers.

+420 228 882 121

support@prozeta.eu


Sales

Got a question about our products or services? Please contact us directly.

+420 222 747 923

sales@prozeta.eu

PRO-ZETA a.s.

Address

Tiskařská 257/10

Praha 10, 108 00

Czech Republic

TIN

15891585

VAT

CZ15891585

DPO

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Olga Kalabisová
3S Consulting s.r.o.
Mail: o.kalabisova@3s-consulting.cz

Bank connection - CZK

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

183670014/0300

IBAN

CZ4103000000000183670014

SWIFT

CEKOCZPP

Bank connection - USD

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

235784348/0300

IBAN

CZ6703000000000235784348

SWIFT

CEKOCZPP

Bank connection - EUR

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

277623198/0300

IBAN

CZ2203000000000277623198

SWIFT

CEKOCZPP