Prozeta Joins One World Festival to Celebrate Human Rights Through Film

March 30, 2023

Prozeta is proud to announce its online partnership with One World, the largest human rights documentary film festival in the Czech Republic, which runs from March 22nd to March 2nd. The festival showcases films that tell compelling stories of individuals and communities facing various human rights issues around the world.

One World is a renowned festival that attracts thousands of visitors each year. It showcases a diverse range of documentaries, including personal stories of resilience, investigative journalism and cinematic explorations of human rights issues. For over 20 years, the festival has been a platform for filmmakers, activists and organisations to showcase their work and raise awareness of the critical issues facing our world. We are proud to support the One World Festival in its mission to inspire positive change through powerful storytelling.

As One World’s online partner, Prozeta provides its advanced Quick Media product to ensure seamless streaming and smooth online playback of the festival’s documentaries on the website. Prozeta’s Quick Media product is a powerful and flexible solution for streaming high-quality video content with features such as adaptive streaming, customizability and easy integration with other systems.

To learn more about the One World Festival and watch its films online, visit oneworld.cz to learn about the important stories and themes that this special event presents.

———————————————————————————————————————————————————————-

Czech version:

Prozeta s hrdostí oznamuje své online partnerství s Jedním světem, největším festivalem dokumentárních filmů o lidských právech v České republice, který probíhá od 22. Března do 2. Dubna 2023. Festival představuje filmy, které vyprávějí poutavé příběhy jednotlivců a komunit čelících různým lidskoprávním problémům po celém světě.

Jeden svět je proslulý festival, který každoročně přiláká tisíce návštěvníků. Představuje rozmanitou škálu dokumentárních filmů, včetně osobních příběhů o odolnosti, investigativní žurnalistiky a filmového zkoumání témat lidských práv. Již více než 20 let je festival platformou pro filmaře, aktivisty a organizace, na které mohou prezentovat svou práci a zvyšovat povědomí o zásadních problémech, kterým náš svět čelí. Jsme hrdí na to, že můžeme podpořit festival Jeden svět v jeho poslání inspirovat pozitivní změny prostřednictvím silného vyprávění příběhů.

Jako online partner Jednoho světa poskytuje Prozeta svůj pokročilý produkt Quick Media, který zajišťuje bezproblémové streamování a plynulé online přehrávání festivalových dokumentárních filmů na webových stránkách. Produkt Quick Media společnosti Prozeta je výkonné a flexibilní řešení pro streamování vysoce kvalitního videoobsahu s funkcemi, jako je adaptivní streamování, přizpůsobitelnost a snadná integrace s dalšími systémy.

Chcete-li se dozvědět více o festivalu Jeden svět a sledovat jeho filmy online, navštivte stránku jedensvet.cz a seznamte se s důležitými příběhy a tématy, které tato výjimečná událost představuje. 

 

 

 

Featured Post Image

Contact Us
Close icon

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Support

Contact details for existing customers.

+420 228 882 121

support@prozeta.eu


Sales

Got a question about our products or services? Please contact us directly.

+420 222 747 923

sales@prozeta.eu

PRO-ZETA a.s.

Address

Tiskařská 257/10

Praha 10, 108 00

Czech Republic

TIN

15891585

VAT

CZ15891585

DPO

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Olga Kalabisová
3S Consulting s.r.o.
Mail: o.kalabisova@3s-consulting.cz

Bank connection - CZK

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

183670014/0300

IBAN

CZ4103000000000183670014

SWIFT

CEKOCZPP

Bank connection - USD

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

235784348/0300

IBAN

CZ6703000000000235784348

SWIFT

CEKOCZPP

Bank connection - EUR

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

277623198/0300

IBAN

CZ2203000000000277623198

SWIFT

CEKOCZPP