Czech Cybersecurity Mission to North America: A Uniting Success! 

May 9, 2023

The event series brought together experts and innovators, featuring engaging panel discussions, B2B meetings, and networking opportunities, creating a platform for collaboration between the Czech Republic and North America.

We were present at the Toronto event, actively sharing valuable insights and knowledge alongside representatives from the Czech National Cyber and Information Security Agency, renowned universities, and leading companies like Peig, Aducid, CNS, Principal Technologies, and Prozeta. 

The mission highlighted how governments, academia, and the private sector are responding to AI and other tech trends in cybersecurity. Attendees learned about the industry’s adaptation to the transition from passwords to post-quantum security, and networked with Czech and local representatives, including our very own David Cermak, to uncover opportunities for cooperation between the Czech Republic and North America on resolving critical cybersecurity issues. 

As we look back on our involvement in the Czech Cybersecurity Mission to North America, we would like to extend our gratitude to everyone involved. We’re excited about the potential for future collaborations and advancements in the field!


Czech version:

Reflektujeme naši úspěšnou účast na české kyberbezpečnostní misi v Severní Americe, kterou pořádal Generální konzulát České republiky v Torontu a CzechInvest. Na této sérii akcí se sešli odborníci a inovátoři, proběhly poutavé panelové diskuse, B2B setkání a možnosti navázání kontaktů, čímž vznikla platforma pro spolupráci mezi Českou republikou a Severní Amerikou.

Na torontské akci jsme se aktivně podíleli na sdílení cenných poznatků a znalostí spolu se zástupci Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, renomovaných univerzit a předních společností, jako jsou Peig, Aducid, CNS, Principal Technologies a Prozeta.

Mise zdůraznila, jak vlády, akademická obec a soukromý sektor reagují na umělou inteligenci a další technologické trendy v oblasti kybernetické bezpečnosti. Účastníci se dozvěděli o adaptaci průmyslu na přechod od hesel k postkvantové bezpečnosti a navázali kontakty s českými a místními zástupci, včetně našeho Davida Čermáka, aby odhalili možnosti spolupráce mezi Českou republikou a Severní Amerikou při řešení kritických otázek kybernetické bezpečnosti.

Když se ohlížíme za naším zapojením do české kyberbezpečnostní mise v Severní Americe, rádi bychom vyjádřili poděkování všem zúčastněným. Jsme nadšeni z potenciálu budoucí spolupráce a pokroku v této oblasti!

Featured Post Image

Contact Us
Close icon

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Support

Contact details for existing customers.

+420 228 882 121

support@prozeta.eu


Sales

Got a question about our products or services? Please contact us directly.

+420 222 747 923

sales@prozeta.eu

PRO-ZETA a.s.

Address

Tiskařská 257/10

Praha 10, 108 00

Czech Republic

TIN

15891585

VAT

CZ15891585

DPO

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Olga Kalabisová
3S Consulting s.r.o.
Mail: o.kalabisova@3s-consulting.cz

Bank connection - CZK

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

183670014/0300

IBAN

CZ4103000000000183670014

SWIFT

CEKOCZPP

Bank connection - USD

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

235784348/0300

IBAN

CZ6703000000000235784348

SWIFT

CEKOCZPP

Bank connection - EUR

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

277623198/0300

IBAN

CZ2203000000000277623198

SWIFT

CEKOCZPP