Prozeta’s journey with Motol University Hospital towards innovation and a better life for society

July 12, 2023

We are pleased to share some of the significant events that took place during Spring 2023 in which Prozeta was involved. In collaboration with Motol University Hospital, we successfully completed the VR MOTOL project, which is revolutionizing the treatment of brain tumors using 3D virtual reality technology. The VR MOTOL project, led by the esteemed founder Doc. Zdeněk Čada, M.D., Ph.D., and supported by talented IT specialists Daniel Purs and Jakub Všetečka, introduced a groundbreaking software that offers an immersive and effective approach to brain tumor treatment. Through virtual reality simulations, patients can now experience tailored rehabilitation treatments that improve their post-operative recovery.

In May 2023, we held a press conference to showcase the remarkable achievements of the VR MOTOL project. Held in a prestigious room at the University Hospital of Motol, the conference brought together experts, medical professionals and journalists to witness the introduction of this cutting-edge technology.

We express our sincere thanks to all those who contributed to the success of the event, including the esteemed moderator Ondrej Hajek. However, our contribution to the healthcare sector does not end there. We are proud to announce the publication of the book “Balance Disorders in Childhood”, authored by Doc. MUDr. Zdeněk Čada, Ph.D., MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D., and MUDr. Rudolf Černý, CSc. This comprehensive publication delves into the diagnosis and therapy of pediatric otoneurology and offers valuable insights into balance disorders in children. Prozeta is honored to support this publication, which underscores our commitment to advancing medical knowledge and improving patient care. At Prozeta, we believe in the power of technology and its connection to medicine to drive innovation in healthcare. Our ongoing collaborations and projects aim to create transformational solutions that positively impact patients’ lives.

More about how we have cooperated with FN Motol in the video below (English subtitles).

 

 

We transfer ideas into reality.

Česky:

Cesta společnosti Prozeta a Fakultní nemocnice v Motole k inovacím a lepšímu životu pro společnost

Jsme rádi, že se můžeme podělit o některé významné události, které se odehrály v průběhu jara 2023, na kterých se společnost Prozeta podílela. Ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Motole jsme úspěšně dokončili projekt VR MOTOL, který přináší revoluci v léčbě mozkových nádorů pomocí technologie 3D virtuální reality. Projekt VR MOTOL, který vede vážený zakladatel Doc. MUDr. Zdeněk Čada, Ph.D., a za podpory talentovaných IT specialistů Daniela Purše a Jakuba Všetečky, představili převratný software, který nabízí pohlcující a efektivní přístup k léčbě mozkových nádorů. Prostřednictvím simulací ve virtuální realitě si nyní pacienti mohou vyzkoušet rehabilitační procedury šité na míru, což zlepšuje jejich pooperační rekonvalescenci

V květnu 2023 jsme uspořádali tiskovou konferenci, na které jsme představili pozoruhodné úspěchy projektu VR MOTOL. Na konferenci, která se konala v prestižní místnosti Fakultní nemocnice v Motole, se sešli odborníci, zdravotníci a novináři, aby byli svědky představení této špičkové technologie. Vyjadřujeme upřímné poděkování všem, kteří přispěli k úspěchu celé akce, včetně váženého moderátora Ondřeje Hájka. Tím však náš přínos v oblasti zdravotnictví nekončí.

S hrdostí oznamujeme vydání knihy “Poruchy rovnováhy v dětském věku”, jejímiž autory jsou Doc. MUDr. Zdeněk Čada, Ph.D., MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D., a MUDr. Rudolf Černý, CSc. Tato obsáhlá publikace se zaobírá do diagnostiky a terapie dětské otoneurologie a nabízí cenné poznatky o poruchách rovnováhy u dětí. Společnost Prozeta je poctěna podporou této publikace, která zdůrazňuje náš závazek rozvíjet lékařské znalosti a zlepšovat péči o pacienty.Ve společnosti Prozeta věříme v sílu technologií a jejich propojení s medicínou, které jsou hnacím motorem inovací ve zdravotnictví. Cílem naší probíhající spolupráce a projektů je vytvářet transformační řešení, která pozitivně ovlivní životy pacientů.

Jak proběhla spolupráce s fakultní nemocnící Motol se můžete dozvědět ve videu výše.

Featured Post Image

Contact Us
Close icon

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Support

Contact details for existing customers.

+420 228 882 121

support@prozeta.eu


Sales

Got a question about our products or services? Please contact us directly.

+420 222 747 923

sales@prozeta.eu

PRO-ZETA a.s.

Address

Tiskařská 257/10

Praha 10, 108 00

Czech Republic

TIN

15891585

VAT

CZ15891585

DPO

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Olga Kalabisová
3S Consulting s.r.o.
Mail: o.kalabisova@3s-consulting.cz

Bank connection - CZK

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

183670014/0300

IBAN

CZ4103000000000183670014

SWIFT

CEKOCZPP

Bank connection - USD

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

235784348/0300

IBAN

CZ6703000000000235784348

SWIFT

CEKOCZPP

Bank connection - EUR

Beneficiary name

PRO-ZETA a.s.

Bank

Československá Obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, Praha 5

Account name

277623198/0300

IBAN

CZ2203000000000277623198

SWIFT

CEKOCZPP